برگزاری پنجمین نمایشگاه گل و گیاه

هادی طاهرخانی مدیرعامل نمایشگاه های بین المللی استان قزوین در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری بسیج قزوین بیان کرد: نمایشگاه های فوق از تاریخ ۲۹ بهمن لغایت ۳ اسفند ماه بمدت پنج روز در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان قزوین برگزار می گردد.
وی گفت: این نمایشگاه ها در فضایی به مساحت ۴ هزار مترمربع با مشارکت بیش از ۹۰ تولید كننده و فعال در حوزه های گل و گیاه، گل های زینتی و آپارتمانی، گیاهان دارویی و همچنین در حوزه صنایع دستی برگزار می شود.
مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان قزوین اظهار کرد: از جمله اهداف برپايی این نمایشگاه، می توان به برقراری ارتباط بين توليدكنندگان و مصرف کنندگان، ارائه توانمندی های مشارکت کنندگان و فعالان در امر گل و گیاه و گیاهان دارویی و معرفی توانمندی های استان ها اشاره کرد.
طاهرخانی عنوان کرد: همچنین این نمایشگاه به بخش میراث فرهنگی در زمینه صنایع دستی و آشنایی بازدیدکنندگان با فرهنگ آداب و سنن مناطق استان های مشارکت کننده، ایجاد فضا جهت برقراری ارتباط مستقيم بين مصرف كننده و توليد كننده نیز کمک می کند.
وی در پایان افزود: پنجمین نمایشگاه گل و گیاه، همزمان با دهمین نمایشگاه صنایع دستی و سومین نمایشگاه گیاهان دارویی در مدت برگزاری از ساعت ۱۵ الی ۲۱ در محل دائمی نمايشگاه های بين المللی استان قزوين واقع در بلوار امام خمينی(ره)،جنب صدا و سيما جهت بازدید علاقمندان برپا می شود.